Usluge

Maior domus D.O.O. je novosadska kompanija, koja je prva u Srbiji počela da se bavi uslugom profesionalnog predsednika skupštine stanara i problematikom upravljanja stambenim zgradama. Naša firma obavlja sve poslove iz domena poslova predsednika skupštine stanara na profesionalnom nivou.

Administrativno tehnički poslovi

Maior domus D.O.O. je novosadska kompanija, koja je prva u Srbiji počela da se bavi uslugom profesionalnog upravljanja  i problematikom upravljanja stambenim zajednicama. Naša firma obavlja sve poslove profesionalnog upravnika predviđene zakonom o stanovanju i održavanju zgrada.

 1. Pokretanje postupka registracije stambene zajednice pred nadležnim registratorom i vođenje    samog postupka do dobijanja Rešenja o registraciji.
 2. Prijava stambene zajednice u J.K.P. Informatika
 3. Otvaranje tekućeg računa stambene zajednice
 4. Zaključivanje ugovora o nalogu sa JKP Informatika u ime stambene zajednice (ugovor o prenosu sredstava sa stavke „SKU“).
 5. Besplatno knjigovodstvo za stambenu zajednicu i po potrebi izrada i predaja godišnjih poreskih prijava.
 6. Obaveštavanje o tekućim radovima i troškovima na zgradi.
 7. Redovna izrada i podnošenje internih finansijskih izveštaja.
 8. Rukovođenje sednicama skupštine stambene zajednice i sačinjavanje pravno valjanijh zapisnika
 9. Kontrola i zaključivanje svih neophodnih ugovora u ime i za račun stambenih zajednica

Organizacija poslova u zgradi

 1. Popisivanje i utvrđivanje broja članova domaćinstva, kao i ažurna prijava istih u JKP Informatika.
 2. Pribavljanje ponuda i organizacija izvođenja investicionih radova u stambenoj zgradi.
 3. Službena komunikacija sa nadležnim javnim preduzećima, gradskim i republičkim inspekcijskim organima, komunalnom policijom MUP-om…
 4. Obezbeđivanje i ugradnja protiv–požarne zaštite, kao i propratne dokumentacije za zaštitu od požara, koju predviđa zakon.
 5. Organizacija posla čišćenja snega ispred stambene zgrade.
 6. Organizacija suzbijanja insekata, glodara i drugih štetočina u zgradama
 7. Organizacija ugradnje videonadzora, kontrole pristupa i drugih radova na unapređenju zgrade
 8. Organizacija radova na energetskom unapređenju zgrade.
 9. Čišćenje i održavanje zajedničkih delova zgrade
 10. Redovna tehnička kontrola i atestiranje liftova, protivpožarne zaštite, gromobrana…
 11. Reklamacija računa za vodu i preduzimanje svih neophodnih radnji u cilju smanjenja potrošnje vode.
 12. Organizacija i nadzor svih radova na tekućem održavanju zgrade 
 13. Izuzetno brzo i efikasno sprovođenje radova hitnih intervencija

 

Zgrade o kojima mi brinemo obilazimo redovno dva puta nedeljno (u zavisnosti od veličine objekta i dogovora i češće), i na licu mesta tehničkoj službi prijavljujemo sve uočene probleme. Koji su najčešće – zamena sijalica, popravka interfona, „diplomat“ uređaja, brava, ulaznih vrata, zamene polomljenih prekidača, niskog nivoa higijene u zajedničkim delovima zgrade, problema koji nastaju neadekvatnom upotrebom lifta, kao i svih uočljivih sitnih problema u zgradi). Prilikom preuzimanja zgrade, u mogućnosti smo da obezbedimo određene poklone za stambenu zgradu (novu oglasnu tablu, stilizovanu gradsku odluku o kućnom redu, besplatno krečenje prizemlja, ili neku drugu sitniju popravku, po zahtevu i želji stanara).

Cela zamisao našeg poslovanja je da uvek radimo u korist stanara i da svaka naša usluga bude njima podređena i kreirana za njih. U našim zgradama mi sazivamo redovno sednice skupštine stambene zajednice na svakih šest meseci na kojima se dogovaramo sa stanarima šte će biti rađeno u narednom periodu na zgradi. O kompletnom našem radu redovno izveštavamo stanare putem obaveštenja na oglasnim tablama.

Za zgrade o kojima mi brinemo vodimo i knjigovodstvo tako da redovno podnosimo finansijske izveštaje stanarima. U svim našim zgradama formiramo investicioni fond obavezan zakonom.

 

Za sve radove, u stanju smo da izdejstvujemo najpovoljnije cene. Velika većina izvođača radova u Novom Sadu sarađuje dugi niz godina sa našom firmom te smo u mogućnosti da izdejstvujemo najbolje uslove za stambene zajednice. Za investicione radove smo takođe u stanju da obezbedimo niže cene, kao i povoljne uslove plaćanja.

 

MI SMO DOSTUPNI I POSVEĆENI SVOME POSLU 24 SATA DNEVNO 365 DANA U GODINI

U našim zgradama stanari rešavaju sve probleme, u najkraćem mogućem roku, pozivom na jedan telefonski broj koji je non-stop aktivan. Pored ovih usluga mi pružamo i mnoge druge, koje formiramo u skladu sa željama i potrebama stanara.

Dosadašnji rad naše kompanije je obeležilo ukazano poverenje preko 350 stambenih zajednica i 9000 stanara i većina eminentnih investitora i izvođača radova.MI SMO DOSTUPNI I POSVEĆENI SVOME POSLU 24 SATA DNEVNO 365 DANA U GODINIMI SMO DOSTUPNI I POSVEĆENI SVOME POSLU 24 SATA DNEVNO 365 DANA U GODINI